Horecafinanciering

Bancaire instellingen zijn terughoudend ten aanzien van financieringen in de horeca. De horeca heeft bij hen het predikaat risicovol. Dit hoge risicoprofiel is weer een gevolg van het hoge aantal faillissementen in de horeca. Mede dankzij de wereldwijde financiële crisis zijn banken nog terughoudender geworden met het verstrekken van financieringen aan het MKB en meer in het bijzonder aan risicovolle branches. Ook de vastgoedsector staat momenteel op het lijstje van zeer risicovolle financieringen. De kans dat een financieringsaanvraag voor een horeca-onderneming in combinatie met vastgoed wordt gefinancierd is derhalve nu en (conform verwachting) de komende maanden/jaren nihil. Het financieren van horeca is al jaren erg moeizaam, maar tot enkele jaren geleden boden brouwerijen nogwel uitkomst.

 

Het goede nieuws is, dat horeca nog steeds gefinancierd kan worden. Bancaire instellingen zullen dit meestal doen met een BSK krediet. Dit is een kredietvorm waarbij de overheid voor een deel van de financiering garant staat. Bij een BSK financiering wordt veelal een positief haalbaarheidsonderzoek door een onafhankelijk horeca-adviesbureau als eis aangemerkt. Er bestaat nog veel verwarring over de hoogte van het in te brengen eigen kapitaal. 'Men zegt' dat de solvabiliteit veelal ergens tussen de 30% en 40% moet liggen. Onze ervaring leert dat dit niet altijd geldt. Zo hebben wij trajecten begeleid waarbij de horeca-ondernemer(s) over nagenoeg geen eigen middelen beschikten. Toekomstige kasstromen dienen wel voldoende toereikend te zijn om aan de financieringsverplichtingen te kunnen (blijven) voldoen.

 

Naast bancaire instellingen zijn er tegenwoordig ook andere manieren om een horecafinanciering rond te krijgen. Crowdfunding is een goed voorbeeld. Horeca-advies heeft veel ervaring met soortgelijke initiatieven. 

 

Wij bieden de ondersteuning bij een horecafinancieringsaanvraag aan op basis van no cure no pay. Wij verwijzen u ook graag naar de gratis startersspreekuren.