Publicaties

Hieronder vindt u diverse documenten/tools die u gratis kunt downloaden en waardevol zijn bij het voeren van een professionele horeca-exploitatie. Tevens krijgen wij van een anonieme bron (Sjef Kok) frequent interessante artikelen/ columns aangeleverd, waarbij een kijkje in de keuken van de dagelijkse horecapraktijk wordt geboden. Het lezen waard....! Horeca-advies.nl is niet verantwoordelijk voor de aard en verstrekte informatie in deze artikelen....

 

Voorbeeld horeca-ondernemingsplan

Een horecafinancieringsaanvraag dient gepaard te gaan met een professioneel horeca-ondernemingsplan. Nu leveren veel bancaire instellingen standaard formats, die op basis van onze ervaringen uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat leiden. U kunt bij ons gratis een voorbeeld  van een horeca-ondernemingsplan opvragen (in Word) zodat u zelf eenvoudig aan de slag kan gaan. Uiteraard kunnen wij vervolgens het ondernemingsplan nog even inhoudelijk toetsen. De kosten hiervoor zijn zeer beperkt en bedragen slechts 100 euro. 

Menu-engineering

Menu-engineering is een ideale tool om de winstgevendheid van uw menukaart te optimaliseren. Dit programma is een basisversie, welke de winstgevendheid op brutomarge en populariteit per gerecht toetst. In het invulscherm dient u zelf uw brutomarge norm en gerechten aantallen weer te geven. Voor 'beginners' is dit model toereikend. Voor ervaren gebruikers, adviseren wij om het model te hanteren dat toetsing verricht op basis van brutowinst in plaats van brutomarge. Deze is op te vragen via ons contactformulier. Download menu-engineering tool

 

Bonussysteem voor de horeca

Als horeca-ondernemer wenst u dat de winstgevendheid van uw horeca-onderneming groeit. Een bonussysteem voor uw medewerkers kan 'motiverend' werken bij de realisatie van extra winsten. Wij hebben een eenvoudig toepasbaar model ontwikkeld waarmee u zelf een bonussysteem kunt invoeren. Dit model neemt uw reguliere begroting als uitgangspunt. Vervolgens worden de extra te realiseren winsten inzichtelijk gemaakt bij bepaalde omzetgroeiscenaria en behoud van uw loonkosten en brutomarge doelstelling. Tevens maakt dit model inzichtelijk welke uitkeringen medewerkers kunnen verwachten bij realisatie van de targets. Dit model kunt u gratis downloaden, maar is beveiligd. Indien u het model wenst te gebruiken, dan vragen wij van u een beperkte bijdrage van € 24,95 voor de ontwikkelkosten. Na ontvangst van uw bijdrage ontvangt u van ons de code. Uw bijdrage benutten wij om nieuwe tools te ontwikkelen. Download het bonussysteem voor de horeca

 

Horeca financiering

Indien u een horeca financiering wenst, dan is het raadzaam om de maandelijkse aflossingen en te betalen rente op voorhand inzichtelijk te hebben. Deze ´financieringslasten´ kunt u dan eenvoudig afzetten tegen uw begroting. Uw geprognosticeerde cashflow dient ruim voldoende te zijn om aan uw aflossings-en renteverplichtingen te kunnen voldoen. Dit model maakt dit eenvoudig inzichtelijk. Let op: dit model gaat uit van een vaste looptijd en een vast rentetarief. Download financieringsmodel horeca.

 

Daarnaast hebben wij een eenvoudig model ontwikkeld waarmee u op hoofdlijnen de bedrijfseconomische haalbaarheid kan toetsen op basis van een beoogde financiering. U voert het te financieren bedrag in, de looptijd en het rentepercentage. Vervolgens ziet u op basis van uw geprognosticeerde vrije kasstroom of u aan uw financieringsverplichtingen kunt voldoen. Let op: een positief oordeel zegt uitsluitend iets over de mate waarin u aan de financieringsverplichtingen kan voldoen. Bij een beoordeling van een kredietaanvraag spelen meerdere aspecten een rol. Download de quickscan horecafinanciering.

 

Handboek referentiefuncties horeca

Het handboek referentiefuncties voor de horeca, biedt u handvatten bij het bepalen van de functieschaal van een (toekomstig) medewerker. Nadat u de functieschaal heeft vastgesteld kunt u het bijpassende schaalloon bepalen. Inmiddels is het handboek digitaal te raadplegen via deze Link

 

Arbeidsovereenkomst horeca

Het is van groot belang dat uw medewerkers een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben. Met ons standaard model, maakt u zelf eenvoudig een basis arbeidsovereenkomst. Let op: het betreft hier een basis model. Er kunnen naar wens aanvullende bepalingen opgenomen worden. Mocht u ons standaard model en/of een arbeidsovereenkomst op maat wensen dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

 

Horecaplanner

De personeelskosten vormen één van de grootste 'kostenposten' binnen de horeca. Het is dus zaak om veel aandacht te geven aan het inroosteren van uw personeel. Wij hebben een eenvoudig 'roostermodel' ontwikkeld, waarbij u direct inzichten verkrijgt in de beoogde loonkosten bij een bepaalde omzet. Op voorhand kunt u hiermee uw arbeidsproductiviteit op een bedrijfseconomisch verantwoord niveau plannen.  U kunt dit model opvragen via ons contact formulier.