Horeca ondernemingsplan

 

Het starten van een horeca-onderneming is moeizamer dan men over het algemeen denkt. Het leeuwendeel van de starters beëindigt na het eerste exploitatiejaar (veelal noodgedwongen) het zelfstandig horeca-ondernemerschap. Te hoge overnamesommen (goodwill/ inventaris) en/of te hoge huurlasten zijn belangrijke oorzaken voor een valse start. De rendementen in de horeca zijn (in tegenstelling tot hetgeen veelal voorondersteld wordt) marginaal.

 

Om de kans op succes in de horeca te vergroten is een gedegen voorbereiding en daarmee een goed doordacht en doorberekend horeca-ondernemingsplan cruciaal. De praktijk leert dat een groot deel van de starters eerst zoeken naar een locatie en vervolgens zeer weinig tijd wensen te reserveren voor het opstellen van een gedegen horeca-ondernemingsplan. Succesvolle horeca-ondernemers starten over het algemeen met een professioneel plan en gaan vervolgens opzoek naar locaties die aan de kritische randvoorwaarden van het beoogde concept voldoen. Wij hanteren gegarandeerd de laagste tarieven voor de begeleiding bij de ontwikkeling van een professioneel horeca-ondernemingsplan. Begeleiding bieden wij al vanaf € 199 euro (exclusief BTW).

 

Bancaire instellingen zijn terughoudend ten aanzien van financieringen in de horeca. De horeca heeft bij hen het predikaat risicovol. Dit hoge risicoprofiel is weer een gevolg van het hoge aantal faillissementen in de horeca.

 

Op het moment dat u bij een bancaire instelling uw plannen en horeca financieringsaanvraag presenteert, is een professioneel en financieel overtuigende presentatie noodzakelijk. Vanwege het hoge risicoprofiel maken banken graag gebruik van het MKB Borgstellingskrediet, een financiering waarbij de staat voor een deel van de financiering garant staat. Bij een dergelijk krediet wordt de aanvraag door meerdere partijen beoordeeld: de fiatteurs van de bank en de borgstellingskrediet commissie. Beide partijen kijken kritisch naar de omzetonderbouwing. Indien een uitgebreide marktanalyse in uw horeca-ondernemingsplan ontbreekt, dan is de kans nog groter dat u verplicht wordt om een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren bij een door de bank aangestelde partij. Sommige adviesbureaus maken naar onze mening misbruik van deze 'preferred' positie. Zonder een postief rapport van een, door de bank, aangedragen horeca-adviesbureau krijgt u de financiering niet. Bedragen van 2.000 euro of meer voor een rapport zijn dan meer regel dan uitzondering. Zelfs als al tijdens het onderzoek blijkt dat het onderzoeksbureau negatief zal rapporteren, maken ze het volledige rapport af en krijgt u alsnog een dikke factuur.

 

Horeca-advies.nl hanteert een veel coulantere werkwijze ten aanzien van haalbaarheidsonderzoeken. Voor meer informatie over deze werkwijze verwijzen wij u graag naar deze link.

 

Horeca-advies.nl biedt starters ondersteuning tijdens het gehele proces van planvorming, de onderhandelingen ten aanzien van overnamesommenen, de financieringsaanvraag tot en met de daadwerkelijke start van de horeca-onderneming. Tevens bieden wij een gratis startersspreekuur, waarbij wij gezamenlijk uw horeca-ondernemingsplan doorlopen en u voorzien van praktische tips & adviezen. Ook kunnen wij voor u het volledige horeca-ondernemingsplan vormgeven tegen scherpe tarieven.