Horeca haalbaarheidsonderzoek

In veel gevallen wordt bij een horecafinanciering naar een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek gevraagd.  Horeca-advies.nl is preferred supplier van Rabobank Nederland en de ABN AMRO. Ons predikaat zorgt ervoor dat deze bancaire instellingen waarde hechten aan de uitkomsten van ons onderzoek. Wij wensen overigens op te merken dat een horeca haalbaarheidsonderzoek niet altijd noodzakelijk hoeft te zijn. Indien er sprake is van een professioneel horeca-ondernemingsplan dat aan de eisen van bancaire instellingen voldoet en eveneens professionele prognoses kunnen worden overhandigd, dan kan een haalbaarheidsonderzoek niet noodzakelijk zijn. Dat levert een aanzienlijke besparing op, zodat u deze gelden voor andere zaken kunt benutten. 

 

Horeca-advies.nl hanteert gegarandeerd de laagste tarieven voor haar haalbaarheidsonderzoeken. Voorheen werd de markt gedomineerd door een beperkt aantal adviesbureau's die zich in de horeca hebben gespecialiseerd. Zij konden derhalve eenvoudig hoge tarieven vragen voor dergelijke onderzoeken. Horeca-advies.nl wenst de investeringen voor starters zo laag mogelijk te houden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Presenteert u vooral de offertes van andere horeca-adviesbureaus aan ons. Wij zorgen ervoor dat u gegarandeerd goedkoper uit bent.

 

Onze werkwijze onderscheidt zich sterk ten opzichte van andere horeca-advieskantoren. Naar onze mening maken veel horeca-adviesbureau's misbruik van hun preferred positie bij bancaire instellingen. Zij weten dat u zonder een haalbaarheidsonderzoek geen kans maakt op een financiering. Op het moment dat een starter in de horeca op verzoek van een bank naar een dergelijk kantoor wordt doorverwezen, bent u min of meer gedwongen om de opdracht aan het adviesbureau te verstrekken. Bedragen van 2.000 euro of meer zijn meer regel dan uitzondering. Ook indien tijdens het onderzoek blijkt dat een bureau negatief moet gaan adviseren, krijgt u dit pas na betaling van de factuur te horen. 

 

Horeca-advies.nl verricht bij het uitvoeren van een horeca haalbaarheidsonderzoek eerst een quickscan. Voor deze quickscan betaalt u 500 euro (excl. BTW). Indien blijkt dat wij negatief zullen gaan oordelen, dan 'geven' wij de opdracht terug. De kans is dan wel groot dat de horeca-financiering niet wordt verstrekt, maar u maakt dan ook geen onnodige kosten. Op het moment dat wij na de quickscan positief kunnen gaan rapporteren, dan pas stellen wij het officiële haalbaarheidsonderzoek op schrift. Bij een positief rapport is de kans groot dat de financiering wordt verstrekt. De kosten voor het horeca haalbaarheidsonderzoek worden in de meeste gevallen meegenomen in de financiering.

 

Horeca-advies.nl hanteert gegarandeerd de laagste tarieven voor een horeca haalbaarheidsonderzoek. Wij verzoeken starters dan ook met klem om de offertes van onze 'collega' horeca-advieskantoren naar ons te zenden, voordat ze tot verstrekking van de opdracht overgaan. U bent bij ons altijd goedkoper uit.

 

Horeca-advies.nl werkt samen met het meeste gerenommeerde horeca-accountantskantoor van Nederland:

Horeca Accountancy & Advies B.V. (www.horeca-accountancy.nl)