financiële prognoses horeca, horecaprognoses, financiele prognoses

Financiele prognoses horeca

Naast een professioneel ondernemingsplan wenst een financier ook professionele financiële prognoses te ontvangen. Meerjaren prognoses die aansluiten bij de kenmerken van uw beoogde horecaconcept en uitgebreide liquiditeitsprognoses. Uit de liquiditeitsprognose blijkt in één oogopslag in hoeverre u aan uw betalingsverplichtingen kunt (blijven) voldoen. Horeca-advies.nl heeft een professioneel prognosemodel ontwikkeld waarmee wij in relatief kort tijdsbestek samen met u de gewenste prognoses kunnen opstellen. De overzichten sluiten aan bij de wensen en behoeften van financiers. Daarnaast kunnen wij naar wens deze prognoses laten reviewen door een gerenommeerd horeca-accountantskantoor, tegen een aanzienlijk gereduceerd tarief. U ontvangt dan een begeleidend schrijven van een horeca-accountant, hetgeen uw positie richting de financiers versterkt.